Náměstí svatého Marka  

Náměstí svatého Marka

23.11. 2011

V tomto velmi časném ránu jsme zastihli náměstí svatého Marka zcela prázdné, ale za to plné řídké mlhy, která mu propůjčila velmi tajuplnou atmosféru.

Při focení mě zaujal tento noční pohled směrem k bazilice svatého Marka (vlevo) a Dóžecímu paláci.