Náměstí svatého Marka II.  

Náměstí svatého Marka II.

16.8. 2013

V tomto velmi časném ránu jsme zastihli náměstí svatého Marka zcela prázdné, ale za to plné řídké mlhy, která mu propůjčila velmi tajuplnou atmosféru.

Při focení mě zaujal tento noční pohled kolem Dóžecího paláce na nábřeží.