Náměstí v Edamu  

Náměstí v Edamu

14.9. 2010

Pohled přes kanál, vedle náměstí v holandském Edamu, který zvedá dlažbu o dva metry do dlouhého oblouku. Vpravo stojí městská radnice.