Vor Kon-Tiki  

Vor Kon-Tiki

18.8. 2009

Balzový vor Kon-Tiki, název je odvozen od původního jména inckého boha slunce Virakochy, se kterým Thor Heyerdahl přeplul Tichý oceán.

Plavba měla podpořit Heyerdahlovu dnes již vyvrácenou hypotézu o osídlení ostrovů Tichomoří mořeplavci z Jižní Ameriky.