Podzim v Kinského zahradě  

Podzim v Kinského zahradě

9.11. 2008

Podzim hýřil barvami i pod pražským Petřínem.