Emauzský klášter  

Emauzský klášter

18.8. 2010

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů u chrámu P. Marie a slovanských patronů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. Více informací je na Wikipedii.