Žluté svítání  

Žluté svítání

15.8. 2011

Typický výhled z petřínských strání na kostely Panny Marie VítěznéSvatého Mikuláš, na stromy, které žloutnou začínajícím podzimem.