Kalvárie  

Kalvárie

23.12. 2011

Pískovcové sochy Panny Marie a sv. Jana vytvořil roku 1861 Emanuel Max; bronzový zlacený kříž byl ulit roku 1629 v Drážďanech H. Hillingerem a v roce 1657 zakoupen do Prahy. Silně zlacený nápis v hebrejském jazyce zní „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů“ (Kadoš, Kadoš, Kadoš, Adošem Cevaot), podle pověsti byl pořízen královským tribunálem roku 1696 za pokuty Žida, který se posmíval kříži. Tato pověst se však nezakládá na pravdě, neboť odsouzený se stal obětí lživého udání.