Kolonáda  

Kolonáda

6.4. 2010

Sloupoví elipsovité části kolonády na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu.

Kolonáda je sedmnáct metrů široká, a tvoří ji vždy čtyři dórské sloupy v řadě, které jsou vysoké patnáct metrů. Celkem je zde 284 sloupů, 88 pilířů a horní část kolonády je zdobena sedmdesáti sochami svatých na každé straně.