Kaple Jména Panny Marie  

Kaple Jména Panny Marie

30.7. 2009

Barokní kaple v Mladoticích je první stavbou J. B. Santiniho-Aichela pro cisterciácký klášter v Plasích.