Zadní trakt  

Zadní trakt

28.6. 2009

Zadní trakt kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory.

Fotografie průčelí tohoto kostela.