Hradby  

Hradby

13.2. 2015

Znojemské městské opevnění bylo započato budováno za vlády Přemysla Otakara II. a dokončeno na konci 13. století. Tato část opevnění přiléhá ke Kapucínskému klášteru a zahradě. V pravé části fotogafie je vidět gotická věž – tzv. Vlkova věž – pravděpodobně ze 14. století, která je součástí městských hradeb.